Is stemmen verplicht ?

Voor de verkiezingen van de Kamer, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen bent u, als u geregistreerd bent in een Belgische gemeente, verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen zodra u 18 jaar bent op de dag van de verkiezingen. Hiermee wordt bedoeld dat u een oproepingsbrief ontvangt en u het stemhokje van uw stembureau moet binnengaan. U bent niet verplicht om te stemmen op een partij: u kan steeds blanco stemmen. Vervolgens moet u het stembiljet in de stembus stoppen (of scannen, in geval van elektronische stemming.

Op 9 juni 2024 zullen voor de eerste keer 16jarigen kunnen stemmen voor het Europees Parlement. Meer informatie: https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-hoe-inschrijven/stemrecht-voor-16-18-jarige-belgen.

Jonge Belgen moeten zich niet langer inschrijven voor de verkiezing van het Europees Parlement. Ze zullen automatisch op de kiezerslijst staan. Nochtans zal de stemming voor deze jongeren niet verplicht zijn.

Jonge Europeanen die in Belgiƫ verblijven moeten zich inschrijven als ze willen stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement. Ze zullen dus enkel op de kiezerslijst staan indien ze zich uiterlijk op 31 maart 2024 inschrijven.
Zelfs als ze zich inschrijven, blijft de stemming voor deze jonge Europeanen niet verplicht 
(omgekeerd is de stemming verplicht voor Europeanen ouder dan 18 jaar die zich inschrijven als kiezer voor de verkiezing van het Europees Parlement). U vindt hier meer informatie.

De Belgen die zijn ingeschreven in een consulaire post in het buitenland, moeten stemmen voor de Kamer. Een Belg met woonplaats binnen de Europese Unie heeft de keuze om te stemmen voor het Europees Parlement in hun land van verblijf, of op een Belgische lijst. Een Belg met woonplaats binnen de Europese Unie, moeten stemmen op een Belgische lijst voor het Europees Parlement. De website van de FOD Buitenlandse Zaken geeft u meer informatie voor de Belgen in het buitenland.

Als u niet kunt stemmen op de verkiezingen, zijn er verschillende mogelijkheden. Hier vindt u meer informatie.

De gemeenteraadsverkiezingen worden georganiseerd door de gewestelijke overheden. We verwijzen naar hun websites rond verkiezingen voor meer informatie

Vlaams Gewest: www.vlaanderenkiest.be

Waals Gewest: electionslocales.wallonie.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: verkiezingen2018.brussels

Duitstalige Gemeenschap: www.gemeindewhalen.be