Is er een mogelijkheid om dezelfde bureauleden aan te duiden voor zowel het kantonhoofdbureau A, B als C?

In theorie kunnen de drie kantonhoofdbureaus bestaan uit dezelfde leden. In de praktijk zal dit echter niet gemakkelijk werkbaar zijn. U kunt eventueel wel overwegen om één secretaris voor de drie bureaus aan te duiden, dit is toegestaan.