Kan een kandidaat-titularis op een kandidatenlijst in een bepaalde kieskring tegelijkertijd ook kandidaat-opvolger zijn op een andere kandidatenlijst in een andere kieskring?

Neen, een algemeen geldende regel is dat niemand zich kandidaat mag stellen (als effectieve kandidaat of als opvolger) voor verschillende verkiezingen die op dezelfde dag plaatsvinden.
=> Iemand kan zich enkel kandidaat stellen voor ofwel het Europees Parlement, ofwel de Kamer van volksvertegenwoordigers, ofwel één van de Gewest-of Gemeenschapsparlementen.
=> Kandidaten voor het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap vormen hierop een uitzondering en mogen hun kandidaatstelling niet combineren met die voor de Kamer van volksvertegenwoordigers, maar wel met een kandidaatstelling voor een ander Gewest- of Gemeenschapsparlement of voor het Europees Parlement (wet 6/7/1990).