Indien de kandidatenlijst voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers ondersteund wordt door uittredende Kamerleden, moet dit uittredend Kamerlid van dezelfde kieskring zijn als die waar de kandidatenlijst ingediend wordt?

Neen, dit is geen vereiste voor de uittredende leden in het geval van de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In het geval van een lijst voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn 3 uittredende leden voldoende om alle lijsten van een bepaalde partij in alle kieskringen te ondersteunen.

Indien de lijst ondersteund wordt door kiezers is het wel belangrijk dat enkel kiezers uit dezelfde kieskring als die waar de kandidatenlijst ingediend wordt de lijst kunnen ondersteunen.