Hoe stemmen?

Geldig stemmen – definitie

De kiezer mag op een gekozen lijst en steeds binnen dezelfde lijst :

  • zijn stem uitbrengen in het vak bovenaan de lijst (lijststem)
  • zijn stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen op de gekozen lijst (naamstemmen)
  • zijn stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen én één of meerdere kandidaat-opvolgers op de gekozen lijst (naamstemmen)
  • zijn stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers op de gekozen lijst (naamstemmen)

Wanneer de kiezer een of meerdere naamstemmen heeft uitgebracht, maar tegelijk ook voor dezelfde lijst een lijststem heeft uitgebracht, dan wordt de stem bovenaan de lijst als niet-bestaande beschouwd.

Hoe geldig stemmen?

Om geldig te stemmen mag u per verkiezing slechts stemmen uitbrengen binnen één lijst.

Ofwel door uw stem uit te brengen in het vakje bovenaan een lijst. Dit noemen we een lijststem.

Ofwel door uw stem uit te brengen in het vakje naast de naam van één of meerdere kandidaten. Dit noemen we een naamstem.

Indien u tegelijkertijd een lijststem en één of meerdere naamstemmen binnen deze lijst uitbrengt, dan wordt met de lijststem geen rekening gehouden. Enkel de naamstemmen zullen dan tellen.

Brengt u lijst- of naamstemmen uit op verschillende lijsten, dan zal uw stem als ongeldig worden beschouwd en niet worden meegeteld.

Ook het aanbrengen van tekens of tekeningen op uw stembiljet maakt uw stem ongeldig.

 

Er bestaan twee verschillende manieren om te stemmen:

Om te weten welke stemwijze uw gemeente toepast, zie Hoe wordt er in mijn gemeente gestemd?