Kantonhoofdbureau B

Formulieren met betrekking tot de aanwijzing van bureauleden

  • Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau B aan de bijzitters van dit bureau - aanwijzing (Formulier D16)

Formulieren met betrekking tot de aanstelling van getuigen (nog niet beschikbaar)

  • Bericht ivm plaats van ontvangst van namen van getuigen in telbureaus door kantonhoofdbureau B (Formulier D20)
  • Formulier voor de kandidaten voor de aanwijzing van de getuigen in de telbureaus B (Formulier D21
  • Aanstellingsbrief van de getuigen in de telbureaus B (Formulier D22)

Divers  

  • Proces-verbaal van de (loting voor de) aanwijzing van de stembureaus aan de telbureaus B (Bijlage bij Formulier D18)
  • Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau B aan de voorzitters van de telbureaus B met de namen van de bijzitters en de stembureaus waarvan zij stembiljetten zullen moeten tellen (Formulier D18)
  • Brief van de voorzitter van kantonhoofdbureau B aan de voorzitters van de stembureaus met de plaats waar stembiljetten moeten worden afgegeven om te worden geteld (Formulier D19)

Proces-verbaal

  • Proces-verbaal  - dit formulier zal door MARTINE worden gegenereerd