Kantonhoofdbureau C

Formulieren met betrekking tot de aanwijzing van bureauleden

 • Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de bijzitters van dit bureau - aanwijzing (Formulier C20)
 • Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau voor de aanwijzing van de voorzitters van de stembureaus (Formulier ACD4 /Formulier ACD4bis
 • Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau voor de aanwijzing van de bijzitters van de stembureaus (Formulier ACD6 / Formulier ACD6bis)
 • Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau voor de aanwijzing van de voorzitters van de telbureaus (Formulier ACD3
 • Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau voor de aanwijzing van de bijzitters van de telbureaus (Formulier ACD5
 • Brief aan de voorzitters van de stembureaus met de namen van de aangewezen bijzitters (Formulier ACD7 / Formulier ACD7bis)
 • De lijst met de samenstelling van de stem-en telbureaus binnen het kieskanton (Formulier ACD8 / Formulier ACD8bis)

Formulieren met betrekking tot de aanstelling van getuigen 

 • Bericht ivm plaats van ontvangst van namen van getuigen in de stembureaus en telbureaus C door kantonhoofdbureau (Formulier ACD2 / Formulier ACD2bis 
 • Formulier voor de kandidaten voor de aanwijzing van de getuigen in de stembureaus telbureaus C (Formulier ACD9)
 • Aanstellingsbrief van de getuigen in de stembureaus telbureaus C  (Formulier ACD10)

Diverse formulieren 

 • Proces-verbaal van (de loting voor) de aanwijzing van de stembureaus waarvan de stembiljetten door de elk telbureau C moeten worden onderzocht (Formulier C21
 • Brief  aan de voorzitters van de telbureaus C met de namen van de bijzitters en de stembureaus waarvan zij stembiljetten zullen moeten tellen (Formulier C22
 • Brief van de voorzitter van kantonhoofdbureau  aan de voorzitters van de stembureaus met de plaats waar stembiljetten moeten worden afgegeven (Formulier C23
 • Brief aan de voorzitters van de elektronische stembureaus over de plaats waar de USBsticks en overig materiaal zullen worden overgebracht na de stemming (Formulier C23bis

Proces-verbaal

 • Proces-verbaal  - dit formulier zal door MARTINE worden gegenereerd