Kieskringhoofdbureau B

 

Kandidaatstelling en opmaak van de stembiljetten:

  • Bericht van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau B aan de kiezers betreffende het indienen van de akten van voordracht van kandidaten en bewilliging (Formulier D1) (Word)
  • Ontvangstbewijs kandidaatstelling (Formulier D5 (Word))
  • Processen-verbaal afsluiting kandidatenlijsten (Formulier D7 (Word) zal door MARTINE worden gegenereerd)
  • Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen per aangetekende brief door het kieskringhoofdbureau (Formulier D11 (Word))
  • Ontvangstbewijs van het kieskringhoofdbureau voor een bezwaar tegen een kandidatuur (Formulier D12 (Word))
  • Kennisgeving door het kieskringhoofdbureau  van een bezwaar aan een kandidaat per aangetekende brief (Formulier D13 (Word))

Samenstelling van de bureaus: