Gewestbureau

  • Kennisgeving van de uitslagen van de verkiezing aan de verkozenen - Brussels Hoofdstedelijk Parlement (Formulier F18Bis) (Word)
  • Kennisgeving van de uitslagen van de verkiezing aan de verkozenen - Brusselse leden Vlaams Parlement (Formulier F19Bis) (Word)

Kandidaatstelling en opmaak van de stembiljetten:

Samenstelling bureaus: