Kantonhoofdbureau B

Formulieren met betrekking tot de aanwijzing van bureauleden

  • Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau B aan de bijzitters van dit bureau - aanwijzing (Formulier D16 (Word))

Formulieren met betrekking tot de aanstelling van getuigen

Divers

  • Proces-verbaal van de (loting voor de) aanwijzing van de stembureaus aan de telbureaus B (Bijlage bij Formulier D18 (Word))
  • Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau B aan de voorzitters van de telbureaus B met de namen van de bijzitters en de stembureaus waarvan zij stembiljetten zullen moeten tellen (Formulier D18 (Word))
  • Brief van de voorzitter van kantonhoofdbureau B aan de voorzitters van de stembureaus met de plaats waar stembiljetten moeten worden afgegeven om te worden geteld (Formulier D19 (Word))

Proces-verbaal

  • Proces-verbaal - dit formulier zal door MARTINE worden gegenereerd