Kantonhoofdbureau A

Formulieren met betrekking tot de aanwijzing van bureauleden

  • Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau A aan de bijzitters van dit bureau - aanwijzing (Formulier A13 (Word))

Formulieren met betrekking tot de aanstelling van getuigen

Divers

  • Proces-verbaal van de (loting voor de) aanwijzing van de stembureaus aan de telbureaus A (Formulier A15 (Word))
  • Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau A aan de voorzitters van de telbureaus A met de namen van de bijzitters en de stembureaus waarvan zij stembiljetten zullen moeten tellen (Formulier A16 (Word))
  • Brief van de voorzitter van kantonhoofdbureau A aan de voorzitters van de stembureaus met de plaats waar stembiljetten moeten worden afgegeven om te worden geteld (Formulier A17 (Word)).

Proces-verbaal

  • Proces-verbaal - dit formulier zal door MARTINE worden gegenereerd