Kantonhoofdbureau C

Formulieren met betrekking tot de aanwijzing van bureauleden

 • Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de bijzitters van dit bureau - aanwijzing (Formulier C20 (Word))
 • Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau voor de aanwijzing van de voorzitters van de stembureaus (Formulier ACD4 (Word))
 • Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau voor de aanwijzing van de bijzitters van de stembureaus (Formulier ACD6 (Word))
 • Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau voor de aanwijzing van de voorzitters van de telbureaus (Formulier ACD3 (Word))
 • Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau voor de aanwijzing van de bijzitters van de telbureaus (Formulier ACD5 (Word))
 • Brief aan de voorzitters van de stembureaus met de namen van de aangewezen bijzitters (Formulier ACD7 (Word))
 • De lijst met de samenstelling van de stem-en telbureaus binnen het kieskanton (Formulier ACD8 (Word))

Formulieren met betrekking tot de aanstelling van getuigen

 • Bericht ivm plaats van ontvangst van namen van getuigen in de stembureaus en telbureaus C door kantonhoofdbureau (Formulier ACD2 (Word))
 • Formulier voor de kandidaten voor de aanwijzing van de getuigen in de stembureaus en de telbureaus C (Formulier ACD9 (Word))
 • Aanstellingsbrief van de getuigen in de stembureaus en telbureaus C (Formulier ACD10 (Word))

Diverse formulieren

 • Proces-verbaal van (de loting voor) de aanwijzing van de stembureaus waarvan de stembiljetten door de elk telbureau C moeten worden onderzocht (Formulier C21 (Word))
 • Brief aan de voorzitters van de telbureaus C met de namen van de bijzitters en de stembureaus waarvan zij stembiljetten zullen moeten tellen (Formulier C22 (Word))
 • Brief van de voorzitter van kantonhoofdbureau aan de voorzitters van de stembureaus met de plaats waar stembiljetten moeten worden afgegeven (Formulier C23 (Word))

Proces-verbaal

 • Proces-verbaal - dit formulier zal door MARTINE worden gegenereerd