Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Advies van de Raad van Europa

Elektronische stemming : de Raad van Europa buigt zich over de universitaire studie

Op het initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de Raad van Europa de studie van het universitaire Consortium geanalyseerd en heeft een controle gemaakt over de verenigbaarheid van de in deze studie voorgestelde elektronisch stemsysteem met de Aanbeveling Rec(2004)11 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa, goedgekeurd op 30 september 2004 betreffende de wettelijke, technische en operationele standaarden van de elektronische stemming.

Studie in het Nederlands : Advies van de Raad van Europa in het Nederlands (pdf)

Studie in het Engels : Advies van de Raad van Europa in het Engels (pdf)

Nouveautés