Toegankelijkheid programma's

De toegankelijkheid van verkiezingen omvat veel elementen. Gemeenten doen inspanningen om de toegankelijkheid van stemlokalen en stemhokjes te verbeteren voor mensen met een handicap. Er wordt gezorgd voor aangepaste informatie over hoe te stemmen, zodat deze beter te begrijpen is voor iedereen.

Het is eveneens belangrijk dat u als politieke partij en kandidaat voor de verkiezingen van 09 juni 2024 uw communicatie en campagnes toegankelijk maakt.

In samenwerking met de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, werd een informatiefiche uitgewerkt met tips om zo veel mogelijk mensen te bereiken en uw communicatie en campagnes toegankelijk te maken voor alle kiezers (Word).