Akte van bekendheid

Een kandidaat kan vragen om met een andere voornaam dan die op zijn identiteitskaart  op het stembiljet te worden opgenomen. Hiervoor zal hij/zij een akte van bekendheid moeten toevoegen bij zijn/haar kandidaatstelling. 

De akte van bekendheid kan worden aangevraagd bij een notaris, vrederechter of burgemeester. Indien deze aan de burgemeester wordt gevraagd, mag deze ook worden opgesteld door een gemachtigde van de burgemeester.
De kandidaat moet een identiteitsdocument voorleggen. Een eID of een paspoort worden als geldige identiteitsdocument beschouwd. 
Om het gebruik van een roepnaam aan te tonen, zullen hiervoor bewijsstukken moeten worden voorgelegd, waaruit het gebruik van deze naam blijkt, of zal hiervan een verklaring van een getuige moeten worden voorgelegd. Bij voorkeur is deze getuige aanwezig, maar een gelegaliseerd document opgesteld door deze getuige vergezeld van een kopie van zijn/haar identiteitskaart volstaat ook.
De getuige kan elke meerderjarige burger zijn, dus ook een familielid. 

De aanvrager moet voldoende stukken kunnen voorleggen, waaruit blijkt dat de roepnaam effectief wordt gebruikt. Het enkel gebruik van een andere naam op één social media platform volstaat niet. Dit zal moeten worden aangevuld met andere documenten. 

Er wordt een modelformulier ter beschikking gesteld, dan kan worden gebruikt. De gemeente kan ook altijd een eigen model gebruiken.

De kandidaat zal het getekende formulier moeten toevoegen bij zijn/haar kandidaatstelling.  

Hierbij vindt u het modelformulier (word) .