Stemming per volmacht

Voor de verkiezingen van 9 juni 2024 moet geen attest meer bij de volmacht worden toegevoegd. De reden van de afwezigheid moet op het volmachtformulier worden geattesteerd.

Kiezers die een volmacht geven omwille van een verblijf in het buitenland (vakantie), maar niet over bewijsstukken bezitten moeten altijd een verklaring op eer ondertekenen. Hetzelfde geldt voor kiezers die niet naar het stembureau kunnen komen omwille van een activiteit als zelfstandige. 

De verklaring op eer moet door de gemeente worden bijgehouden gedurende zes maanden na de verkiezingen, en op gewoon verzoek naar de vrederechter van het kanton doorgestuurd. 

Na zes maanden mogen deze documenten worden vernietigd. 

De nodige formulieren vindt u hier: 

Om de kiezers in uw gemeente te informeren over stemming per volmacht kan u verwijzen naar de specifieke pagina over stemming per volmacht voor kiezers.