Toegankelijkheid voor kiezers met een handicap

Bij de keuze en inrichting van een stembureau moet rekening worden gehouden met de bereikbaarheid tot het stemlokaal, de toegang tot het stemlokaal en de beweeglijkheid binnen een stemlokaal voor personen met een handicap, alsook met duidelijke communicatie naar verschillende kiezers.

Hier vindt u de aanbevelingen rond de toegankelijkheid tot de stembureaus voor personen met een handicap - Rechten en communicatie op de dag van de stemming (Word)