Wat als ik mijn oproepingsbrief of identiteitskaart niet meer heb?

Heeft u uw oproepingsbrief verloren of deze niet ontvangen?
Ga dan naar het gemeentehuis om een kopie te verkrijgen.
Ook op de dag zelf van de verkiezingen kan u hiervoor nog naar uw gemeentehuis gaan en dit tot de sluiting van
de stembureaus in uw gemeente.
In geval van verlies of diefstal van uw identiteitskaart moet u zo snel mogelijk naar de politie gaan, waar ze u een attest zullen overhandigen.
Met dit attest en uw oproepingsbrief kan u dan gaan stemmen.
 

.

Enkele Vlaamse gemeenten zullen in het kader van een proefproject naast de fysieke oproepingsbrief ook een digitaal duplicaat versturen naar de kiezer via de eBox. Contacteer uw gemeente  om na te gaan of uw gemeente aan dit project deelneemt?
Er kan geldig worden gestemd met een weergave van deze oproepingsbrief op de smartphone. De kiezer moet daarnaast wel steeds in het bezit zijn van een geldig identiteitsdocument.
Indien een volmacht wordt uitgeoefend, moet de volmachtkrijger steeds in het bezit zijn van een fysieke oproepingsbrief.