Modellen van verkiezingsbijeenroeping en BPOST-richtlijn

Model van oproepingsbrief van de kiezer met de onderrichtingen betreffende de traditionele stembureaus

Belgische kiezer* (pdf)
Europese kiezer (pdf)

Model van oproepingsbrief van de kiezer met de onderrichtingen betreffende de elektronische stembureaus met bewijs op papier (SMARTMATIC)

Vlaams Gewest

Belgische kiezer* (pdf)
Europese kiezer (pdf)

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Belgische kiezer* (pdf)
Europese kiezer (pdf)