Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Formulieren CD

Formulieren CD

Gezippeerde Pdf
bestanden (383Ko)

Gezippeerde Word  bestanden (149Ko)


GEMEENSCHAPPELIJKE FORMULIEREN VOOR DE
VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT
EN HET VLAAMS PARLEMENT.
_____________________________________

CD/1      :    Brief van de voorzitter van het collegehoofdbureau aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau A betreffende de aanwijzing van de leden van de stemopnemingsbureaus A en B en de voorzitters van de stembureaus.

CD/2      :    Bericht van de voorzitter van het kantonhoofdbureau A aan de kandidaten betreffende de aanwijzing van de getuigen voor de gemeenschappelijke stembureaus en de stemopnemingsbureaus A.

CD/3      :    Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau A aan de voorzitters van de stemopnemingsbureaus A en B betreffende hun aanwijzing.

CD/4      :    Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau A aan de bijzitters van de stemopnemingsbureaus A en B betreffende hun aanwijzing.

CD/5      :    Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau A aan de voorzitters van de stembureaus betreffende hun aanwijzing.

CD/6      :    Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau A aan de bijzitters van een stembureau betreffende hun aanwijzing.

CD/7      :    Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau A aan de voorzitter van een stembureau betreffende de samenstelling van het stembureau.

CD/8      :    Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau A aan de provinciegouverneur betreffende de lijst met de samenstelling van de kiesbureaus in het kieskanton.

CD/9      :    Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau A betreffende de lijst van voorzitters van de stembureaus en de stemopnemingsbureaus A en B in het kieskanton aan de voorzitter van het collegehoofdbureau en aan de voorzitter van het kieskringhoofdbureau, alsmede aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau B.

CD/10    :    Aanwijzing van de getuigen.

CD/11    :    Oproeping van de getuigen voor de kiesbureaus.

CD/12    :    Volmacht om te stemmen (met bijlage).

CD/13    :    Proces-verbaal van de verkiezing in het stembureau.

CD/14    :    Lijst van de niet opgekomen kiezers (met bijlage).

CD/15    :    Lijst van de toegelaten kiezers, niet op de kiezerslijst opgenomen.

CD/16    :    Schuldvorderingverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten aan de leden van de bureaus.

CD/17    :    Schuldvorderingverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten van de kiezers.

Nouveautés