Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Formules CEGbis

Formulieren CEGbis

Gezippeerde Pdf bestanden (459Ko)

Gezippeerde Word bestanden (185Ko)

GEMEENSCHAPPELIJKE FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN

HET EUROPESE PARLEMENT, HET WAALS PARLEMENT EN

HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP.

ELEKTRONISCH STEMMEN (1)

_____________________________________

Alle links hieronder openen een PDF-bestand in een nieuw venster

CEG/1bis    :     Brief van de voorzitter van het collegehoofdbureau aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau in een kieskanton met geautomatiseerde stemming.

CEG/2bis    :     Bericht van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de kandidaten betreffende de aanwijzing van de getuigen voor de gemeenschappelijke stembureaus met geautomatiseerde stemming.

CEG/3bis    :     Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitters van de stembureaus met elektronische stemming betreffende hun aanwijzing.

CEG/4bis    :     Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de bijzitters van een stembureau  met elektronische stemming betreffende hun aanwijzing.

CEG/5bis    :     Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitter van een stembureau met elektronische stemming betreffende de samenstelling van het stembureau.

CEG/6bis    :     Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de provinciegouverneur betreffende de lijst met de samenstelling van de stembureaus met elektronische stemming in het kieskanton (bijlage).

CEG/7bis    :     Aanwijzing van de getuigen voor de stembureaus met geautomatiseerde stemming.

CEG/8bis    :     Oproeping van de getuigen voor de stembureaus met geautomatiseerde stemming.

CEG/9bis    :     Volmacht om te stemmen.

CEG/10bis  :     Kennisgeving door de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitters van de stembureaus met elektronische stemming betreffende de afgifte van de stemdiskettes en andere documenten aan het kantonhoofdbureau (met bijlage).

CEG/11bis  :     Proces-verbaal van de verkiezing in het stembureau met elektronische stemming.

CEG/12bis  :     Lijst van de niet opgekomen kiezers (met bijlage).

CEG/13bis  :     Lijst van de toegelaten kiezers, niet op de kiezerslijst opgenomen.

CEG/14bis  :     Ontvangstbewijs van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitter van een stembureau voor de overhandigde stemdiskette en andere documenten.

CEG/15bis  :     Proces-verbaal van het kantonhoofdbureau inzake de ontvangst van de stemdiskettes van de stembureaus met geautomatiseerde stemming van het gehele kieskanton - Stemopnemingsverrichtingen met verzameltabel.

CEG/16bis  :     Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten aan de leden van de bureaus.

CEG/17bis  :     Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten van de kiezers.

__________________________

(1)        In de twee kieskantons (Eupen en Sankt-Vith) van het Duitstalig gebied wordt er elektronisch gestemd.  Alle formulieren bis zijn dan ook voor die wijze van stemming aangepast.

 

Nouveautés