Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Persbericht van 16 maart 2009

Uw informatiebron voor de verkiezingen van juni 2009

In hoeveel gemeenten in België stem je elektronisch?
Mag je tegelijkertijd kandidaat zijn op een Vlaamse lijst en op een Europese lijst?
Het antwoord op deze en nog veel meer vragen is beschikbaar op de website van de Directie Verkiezingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken: http://www.verkiezingen.fgov.be
Je vindt er alle informatie over het Belgische kiessysteem en praktische informatie over de vorige en de volgende verkiezingen. De verschillende rubrieken van deze website zullen bij tijd en stond bijgewerkt worden. Aarzel dus niet om deze website regelmatig te raadplegen.

Enkele - van de website geplukte - vragen en antwoorden:

 • Kan je als Vlaamse inwoner van Brussel een kandidaat verkiezen in het Vlaams Parlement?
  Zes rechtstreeks (Vlaamse) verkozen kandidaten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgen een mandaat in het Vlaams Parlement. Zij zijn enkel bevoegd voor gemeenschapsmateries, dus niet voor gewestelijke materies.

 • Als je niet de mogelijkheid hebt om te gaan stemmen, aan wie kan je dan een volmacht geven?
  Door de wet van 7 maart 2002 kan volmacht worden gegeven aan gelijk welke andere kiezer. De volmachtdrager moet niet zoals vroeger de echtgeno(o)t(e) of verwante tot de 3de graad zijn. Iedere kiezer mag wel maar één volmacht krijgen.

 • Mogen onderdanen van andere lidstaten van de Europese Unie die in België verblijven op een Belgische lijst stemmen?
  De onderdanen van de andere lidstaten van de Europese kunnen de toelating krijgen om hun stemrecht voor Europa uit te oefenen ten voordele van kandidaten die op een Belgi­sche lijst staan. Zij moeten hiervoor een schriftelijke aanvraag in te dienen bij hun Belgische verblijfsgemeente en ze moeten daarin verklaren dat zij hun stemrecht enkel voor een Belgische lijst wensen uit te oefenen. Deze verklaring moeten zij afleggen voor 31 maart 2009, de dag voor de kiezerslijsten worden opgemaakt. Door deze verklaring zijn zij verplicht om te gaan stemmen.

 • In hoeveel gemeenten in België stem je elektronisch?
  In het Waalse Gewest (zonder de Duitstalige regio) moet men in 30 van de 253 gemeenten elektronisch stemmen. In het Vlaamse Gewest stemt men in143 van de 308 gemeenten niet meer met potlood en papier. In de Duitstalige gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn alle gemeenten al overgeschakeld op het systeem van elektronisch stemmen.

 • Mag je tegelijkertijd kandidaat zijn op een Vlaamse lijst en op een Europese lijst?
  De Kieswetgeving voorziet geen verbod om kandidaat te zijn op beide lijsten, maar bij verkiezingen voor beide parlementen moet de kandidaat wel een keuze maken. Er is immers een ‘onverenigbaarheid van mandaat’ voor deze beide parlementen.
  Bij verkiezingen is er alleen een wettelijk verbod om tegelijkertijd kandidaat te zijn voor Kamer en Senaat.

Meer informatie:
Luc Smet (N): T: 02/518.22.71 – GSM: 0479/92.10.44 – luc.smet@ibz.fgov.be
Stéphan DeMul (F): T: 02/518.22.11 – GSM: 0473/94.93.26 – stephan.demul@ibz.fgov.be

Nouveautés