FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Logo du site de la Belgique
Directie van de Verkiezingen
rss Imprimer la page

  Nieuws (volledige lijst)

  Displaying results 46 to 60 out of 143
  26.08.2013

  De website "Verkiezingen 2014" van de FOD Binnenlandse Zaken zal online zijn vanaf oktober 2013. Hierop zullen alle burgers (kiezers, kandidaten, besturen,...) de nodige informatie kunnen terugvinden betreffende de verkiezing,...meer

  22.08.2012

  Verschillende wetten van 19 juli 2012 betreffende de Staatshervorming werden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 22 augustus 2012. Ter informatie, de inhoud van de website (wetgeving, algemeen enz.) over de federale...meer

  22.08.2012

  In uitvoering van de Lambermont-akkoorden in 2001, werden de volledige provinciale en gemeentewetgeving, op enkele uitzonderingen na, overgedragen van de federale Staat aan de drie Gewesten (Vlaams Gewest, Waals Gewest en...meer

  21.08.2012

  Statistiek van de kiezers per nationaliteit 2012 2006 Persbericht Minister van 20 augustus 2012 (pdf) Eindstatistieken betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2012 Toestand op 31.07.2012/01.08.2012...meer

  31.05.2012

  16.03.2012

  Omzendbrief dd. 3 juli 2012 (pdf) - Kiezerslijsten – Toepassing van de artikelen 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het...meer

  25.10.2011
  Het grote stemexperiment

  meer
  15.07.2011

  Algemene informatieInschrijving van burgers van vreemde origineVoor de gemeentebesturen Algemene informatie In uitvoering van de Lambermont-akkoorden in 2001, werden de volledige provinciale en gemeentewetgeving, op enkele...meer

  20.08.2010

  Bericht - Vernietiging van de stembiljetten Verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers van 13 juni 2010. Geldigverklaring en vernietiging van de stem-biljetten Bericht (B.S. van 20 augustus 2010) In de openbare...meer

  07.07.2010

  Overeenkomstig de wet zijn het de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat die de verkiezing van hun eigen leden geldig verklaren. Dat betekent dat de leden die verkozen zijn op 13 juni 2010 nagaan of alle...meer

  Displaying results 46 to 60 out of 143

  Nieuws

  12.10.2018
  Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
  21.08.2018
  Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
  25.06.2018
  Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
  26.04.2018
  Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
  20.04.2018
  Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019

  Nieuws

  12.10.2018
  Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
  21.08.2018
  Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
  25.06.2018
  Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
  26.04.2018
  Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
  20.04.2018
  Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019