FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Logo du site de la Belgique
Directie van de Verkiezingen
rss Imprimer la page

De voorwaarden van kiesbevoegdheid

Kiesvoorwaarden voor Belgen voor de Kamer en voor de Senaat
(art. 1, § 1 Algemeen Kieswetboek)

Om als kiezer zijn stem uit te brengen voor deze verkiezingen moeten vier voorwaarden vervuld zijn :

 • Belg zijn.
  De wijze waarop de Belgische nationaliteit werd bekomen (geboorte, naturalisatie, huwelijk, optie) speelt geen rol.
  Aan deze voorwaarde moet door de kiezer voldaan zijn op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten.

 • De volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
  Aan deze voorwaarde moet door de kiezer voldaan zijn op de dag van de verkiezing.

 • In de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente ingeschreven zijn.
  Aan deze voorwaarde moet door de kiezer voldaan zijn op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten.

 • Zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing, die bepaald worden in de artikelen 6 tot 9bis van het Kieswetboek.
  Van het kiesrecht zijn definitief uitgesloten en tot de stemming mogen niet worden toegelaten zij die levenslang ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling.

In de uitoefening van het kiesrecht zijn geschorst :

 • de gerechtelijk onbekwaamverklaarden en de personen die onder het statuut van verlengde minderjarigheid zijn geplaatst (artikelen 489 tot 515 Burgerlijk Wetboek);
 • zij die voor een bepaalde duur ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling ;
 • personen die ter beschikking van de regering werden gesteld onder de vorm van internering. Aan deze voorwaarde moet door de kiezer voldaan zijn op de dag van de verkiezing.

Samenvattend

Voorwaarden om kiezer te zijn :

 • Belg zijn op datum van opmaak kiezerslijst
 • Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters op datum van opmaak kiezerslijst
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op dag van de stemming
 • Niet strafrechtelijk uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht op dag van de stemming.

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019