Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Formulieren B

Formulieren B

 

Gezippeerde bestanden pdf
(.zip de 828Ko)

 

Gezippeerde bestanden word
(.zip de 551Ko)

 

Automatisch extraheerbare
bestanden pdf
(.exe de 857Ko)

Automatisch extraheerbare
bestanden word
(.exe de 580Ko)

FORMULIEREN (pdf) VOOR DE VERKIEZING VAN DE SENAAT.

10 JUNI 2007

B/1 (pdf) : Bericht van de voorzitter van het collegehoofdbureau aan de kiezers betreffende het indienen van de akten van voordracht en bewilliging.

B/2 (pdf) : Brief van de voorzitter van het collegehoofdbureau aan de bijzitters van dit bureau.

B/3 (pdf) : Brief van de voorzitter van het collegehoofdbureau aan de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring voor de Kamer van Volksvertegenwoordiger betreffende de aangewezen voorzitters van de kantonhoofdbureaus.

B/4 (pdf) : Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 5.000 kiezers van de kieskring (met bijlage).

B/5 (pdf) : Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 2 aftredende Senatoren.

B/6 (pdf) : Ontvangstbewijs van een voordrachtsakte van kandidaten voor de Senaat.

B/7 (pdf) : Individuele verklaring van bewilliging in kandidaatstelling.

B/8 (pdf) : Ontvangstbewijs van een individuele verklaring.

B/9 (pdf) : Processen-verbaal inzake de voorlopige en de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten (met bijlage).

B/10 (pdf) : Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen per aangetekende brief door het collegehoofdbureau.

B/11 (pdf) : Ontvangstbewijs van het collegehoofdbureau voor een bezwaar tegen een kandidatuur.

B/12 (pdf) : Kennisgeving door het collegehoofdbureau van een bezwaar aan een kandidaat per aangetekende brief.

B/13 (pdf) : Staat van de bladen stempapier, afgegeven aan de voorzitter van het provinciehoofdbureau.

B/14 (pdf) : Kennisgeving door het collegehoofdbureau van het volgnummer van de lijsten aan de voorzitters van de kieskringhoofdbureaus voor de Kamer.

B/15 (pdf) : Kennisgeving door het collegehoofdbureau van het model van stembiljet aan de voorzitters van de provinciehoofdbureaus.

B/16 (pdf) : Proces-verbaal van ontvangst door het provinciehoofdbureau van de tabellen van de kantonhoofdbureaus  - Uitslag op het niveau van de provincie (met bijlage).

B/17 (pdf) : Proces-verbaal door het collegehoofdbureau van de algemene optelling van de stemmen, de zetelverdeling en de aanwijzing van de gekozenen in het Nederlands kiescollege (met bijlage).

B/18 (pdf) : Kennisgeving door de voorzitter van het collegehoofdbureau van de uitslagen van de verkiezing aan de verkozenen.

 

© FOD Binnenlandse Zaken - Directie Verkiezingen : 13/02/2007

Nouveautés