FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Logo du site de la Belgique
Directie van de Verkiezingen
rss Imprimer la page

Formulieren B

FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZING VAN DE SENAAT : 13 JUNI 2010

Word versie

PDF versie

Beschrijving

B/1

B/1

Bericht van de voorzitter van het collegehoofdbureau aan de kiezers betreffende het indienen van de akten van voordracht en bewilliging.

B/2

B/2

Brief van de voorzitter van het collegehoofdbureau aan de bijzitters van dit bureau.

B/3

B/3

Brief van de voorzitter van het collegehoofdbureau aan de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring voor de Kamer van Volksvertegenwoordiger betreffende de aangewezen voorzitters van de kantonhoofdbureaus.

B/4

B/4

Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 5.000 kiezers van de kieskring (met bijlage).

B/5

B/5

Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 2 aftredende Senatoren.

B/6

B/6

Ontvangstbewijs van een voordrachtsakte van kandidaten voor de Senaat.

B/7

B/7

Afzonderlijke verklaring van bewilliging in kandidaatstelling.

B/8

B/8

Ontvangstbewijs van een afzonderlijke bewilligingsverklaring van kandidaten voor de Senaat.

B/9

B/9

Processen-verbaal inzake de voorlopige en de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten (met bijlage).

B/10

B/10

Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen per aangetekende brief door het collegehoofdbureau.

B/11

B/11

Ontvangstbewijs van het collegehoofdbureau voor een bezwaar tegen een kandidatuur.

B/12

B/12

Kennisgeving door het collegehoofdbureau van een bezwaar aan een kandidaat per aangetekende brief.

B/13

B/13

Staat van de bladen stempapier, afgegeven aan de voorzitter van het provinciehoofdbureau.

B/14

B/14

Kennisgeving door het collegehoofdbureau van het volgnummer van de lijsten aan de voorzitters van de kieskringhoofdbureaus voor de Kamer.

B/15

B/15

Kennisgeving door het collegehoofdbureau van het model van stembiljet aan de voorzitters van de provinciehoofdbureaus.

B/16

B/16

Proces-verbaal van ontvangst door het provinciehoofdbureau van de tabellen van de kantonhoofdbureaus. - Uitslag op het niveau van de provincie (met bijlage).

B/17

B/17

Proces-verbaal door het collegehoofdbureau van de algemene optelling van de stemmen, de zetelverdeling en de aanwijzing van de gekozenen in het Nederlands kiescollege (met bijlage).

B/18

B/18

Kennisgeving door de voorzitter van het collegehoofdbureau van de uitslagen van de verkiezing aan de verkozenen.

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019