FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Logo du site de la Belgique
Directie van de Verkiezingen
rss Imprimer la page
Vous êtes ici :Ontvangst > Kiezer  > Federaal 2010 > Woordenlijst > C - D

C - D

 

C

 • Collegehoofdbureau

  Het collegehoofdbureau is een kiesbureau dat tijdens de verkiezing van de Senaat of van het Europees Parlement bevoegd is voor de indiening en de aanvaarding van de kandidatenlijsten, de zetelverdeling en de aanwijzing van de verkozenen.

  (Terug naar de top)

 

D

 • Democratie

  België is een democratie. De Belgische Staat wordt bestuurd door vertegenwoordigers die verkozen werden door het volk.
  Een democratie berust op een zeker aantal pijlers. Zij respecteert het principe van de rechtsstaat en waarborgt fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting.
  De wetgeving en de rechtspraak zijn essentieel. Een democratisch land organiseert vrije verkiezingen waarbij de burgers voor verschillende partijen kunnen stemmen. De inwoners hebben sociale en socio-economische rechten, maar ook plichten.
  Net zoals de andere democratische landen, berust de Belgische democratie op deze pijlers. België wordt bovendien gekenmerkt door de scheiding der machten. De wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht zijn gescheiden en controleren elkaar onderling.

  De organisatie van verkiezingen op regelmatige basis maakt het voor de Belgische burgers mogelijk om hun verkozenen te controleren. Het stemrecht is universeel en verplicht. In België zijn de door het volk verkozen vertegenwoordigers verzameld in een bepaald aantal politieke partijen. De vertegenwoordigers zetelen in parlementen, wat van België een parlementaire democratie maakt.

  (Terug naar de top)

 • D’Hondt (Systeem)

  Systeem van zetelverdeling, gebruikt in de kieskringen waar geen lijstenverbinding is, waardoor het aantal zetels toekomend aan elke lijst wordt verkregen door het kiescijfer van deze lijst te delen door de kiesdeler.

  (Terug naar de top)

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019