Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Hoe kan men geldig stemmen ?

De kiezer mag op een gekozen lijst en steeds binnen dezelfde lijst :

n    zijn stem uitbrengen in het vak bovenaan de lijst (lijststem)

n    zijn stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen op de gekozen lijst (naamstemmen)

n    zijn stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen én één of meerdere kandidaat-opvolgers op de gekozen lijst (naamstemmen)

n    zijn stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers op de gekozen lijst (naamstemmen)

Wanneer de kiezer een of meerdere naamstemmen heeft uitgebracht, maar tegelijk ook voor dezelfde lijst een lijststem heeft uitgebracht, dan wordt de stem bovenaan de lijst als niet-bestaande beschouwd.

Stemmen uitbrengen voor verschillende lijsten (panacheren) heeft de ongeldigheid van de stem tot gevolg.

Samenvattend, gelijk welke uitgebrachte stem op eenzelfde lijst is steeds geldig.

Indien er gebruik wordt gemaakt van een geautomatiseerd stemsysteem is het niet mogelijk een ongeldige stem uit te brengen. De kiezer moet immers eerst een keuze maken voor welke lijst hij wenst een stem uit te brengen en krijgt dan uitsluitend de volledige lijst van zijn keuze op het beeldscherm afgebeeld. Het is dus voor dezelfde verkiezing niet mogelijk om te stemmen voor verschillende lijsten.

De kiezer kan wel een blanco-stem uitbrengen.

Nouveautés