Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Algemene verkiezingsuitslagen (totalen op niveau van het Rijk) voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voor de Senaat in 1995 en 1999
  1. KAMER
    Het Rijk

1995

Aantal

%

Zetels

Ingeschreven …………

Neergelegde…………..

Geldige ……………….

Blanco of ongeldige…..

7199440

6562149

6072051

490098

91,15

92,53

7,47

150

AGALEV………………
SP ……………………...
VL. BLOK ………….…
VU………………….…..
VLD ………………...…
CVP ………………...…
BANAAN………..…….
PVDA-AE ……….…….
V.V.P. ………………….
W.O.W. ………………..
N.W.P. …………………
W.O.W. ………………..
D ……………………….
UNIE …………………..
BEBEL ………………
RVM ………………..…
PSP ……………………
A.O.V. …………………
W.I.T. ………………….
B.E.B. ………………….
AUTO ………………….
P.S. …………………….
ECOLO ………………..
PRL-FDF ………………
PSC ……………………
PTB-UA ………………
FN …………………….
UNIE ………………….
R ………………………
I.N. …………………….
PC ……………………..
AGIR …………………..
FRW……………………
EMPLOI……………….
B.E.B. ………………….
A.D.M. …………………
PLUS…………………..
PCN……………………
W.A.L.L.O.N. …………
PLN……………………
LIGUE…………………
U.L. .………………….
L.E.T.D. ………………
SUD-BEB …………….
P.D.B. …………………
REF ……………………
BLANC ……………….
P.D.A. …………………
U.R.D. …………………
D.S.A. ………………….
V.N.P. …………………
D.L.L. …………………
R.L.B. …………………
P.T.B.-P.V.D.A. ………
P.C.N.-N.C.P. …………
A.D.D. …………………
JEUNES ……………….
P.F.H..-P.F.U. …………
A.R. ……………………
U.D.F. …………………

269058
762444
475677
283516
798363
1042933
40098
20997
8480
25195
5314
26227
1471
2099
393
566
2939
1274
2936
5015
1603
720819
243362
623250
469101
13250
138496
11779
1606
311
6277
15374
750
3812
5171
831
1705
2554
6462
1478
808
907
1270
2412
4426
310
2410
329
1009
536
670
450
1892
2852
441
506
5243
533
882
1179

4,43
12,56
7,83
4,67
13,15
17,18
0,66
0,35
0,14
0,41
0,09
0,43
0,02
0,03
0,01
0,01
0,05
0,02
0,05
0,08
0,03
11,87
4,01
10,26
7,73
0,22
2,28
0,19
0,03
0,01
0,10
0,25
0,01
0,06
0,09
0,01
0,03
0,04
0,11
0,02
0,01
0,01
0,02
0,04
0,07
0,01
0,04
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,03
0,05
0,01
0,01
0,09
0,01
0,01
0,02

5
20
11
5
21
2921
6
18
12

2

1999

Aantal

%

Zetels

Ingeschreven …………

Neergelegde…………..

Geldige ……………….

Blanco of ongeldige…..

7343464
6650015
6214074
435941


90,56
93,44
6,56

150

ECOLO ……………….
AGALEV ……………..
SP ……………………..
VLD …………………..
PRL-FDF ……………..
VL. BLOK ……………
VU-ID ………………...
CVP ……………………
P.S. …………………….
PSC ……………………
VIVANT ………………
VIVANT ………………
VIVANT ………………
BIZON ………………..
PSD …………………..
NOOR …………………
STDUST ……………….
A ……………………….
A ……………………….
A ……………………….
V.I.C. ………………….
MLINKS ………………
FN …………………….
FNBP …………………
FN-FW ……………….
A.V.D.B. ……………..
P.A.P ………………….
W.A.L.L.O.N. ………..
PMTJ …………………
P.H. …………………..
L.C. …………………..
REF ……………………
FRANCE ………………
PNPb ………………….
PNPb …………………
PNPb ………………….
UDDU …………………
UDDU …………………
LEEF …………………..
SOLIDE ……………….
PC ……………………..
FNB ……………………
PCN ……………………
PJU-PDB ………………
PTB-UA ……………….
PVDA-AE ……………..
P.T.B.-P.V.B.A. ………
V.N.P. …………………
W.O.W. ………………..
DD …………………….
W.I.T. …………………
N.P. …………………..

457281
434449
593372
888861
630219
613399
345576
875455
631653
365318
46742
69951
14008
1488
1928
1244
649
1595
1173
1233
636
438
90401
671
859
1597
105
11863
1068
369
242
601
7493
8781
12021
1789
698
421
1703
2623
23081
22491
399
2945
8760
22170
2406
656
8033
607
1610
943

7,36
6,99
9,55
14,30
10,14
9,87
5,56
14,09
10,16
5,88
0,75
1,13
0,23
0,02
0,03
0,02
0,01
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
1,45
0,01
0,01
0,03
0,00
0,19
0,02
0,01
0,00
0,01
0,12
0,14
0,19
0,03
0,01
0,01
0,03
0,04
0,37
0,36
0,01
0,05
0,14
0,36
0,04
0,01
0,13
0,01
0,03
0,02

11
9
14
23
18
15
8
22
19
10
1

2.    SENAAT
       Het Rijk

1995

Aantal

%

Zetels

Ingeschreven …………

Neergelegde…………..

Geldige ……………….

Blanco of ongeldige…..

7199440

6562107

5992325

569782

80,60

91,32

8,6840

Nederlands Kiescollege

 

AGALEV …………….
SP …………………….
VL. BLOK ……………
VU ……………………
VLD ………………….
CVP ………………….
HOERA ………………
BANAAN ……………
PVDA-AE ……………
V.V.P. ………………..
W.O.W. ………………
N.W.P. ……………….
W.O.W. ………………
D ……………………..

223355
792941
463896
318453
796114
1009656
20790
31956
21607
7187
32913
4384
20426
7567

3,73
13,23
7,74
5,31
13,29
16,85
0,35
0,53
0,36
0,12
0,55
0,07
0,34
0,13

1
6
3
2
6
7
Totaal ………………..

3751285

62,60

25

Frans Kiescollege

 

PS …………………….
ECOLO……………….
PRL-FDF...……………
PSC .…….……………
SAMUEL….………….
G.U. ……….………….
PTB-UA…….…………
V.L.A.A.M.S. …...……
PCN ………………..…
P.D.B. ..………………..

764610
258635
672798
434492
31392
15994
16667
22632
10058
13762

12,76
4,32
11,23
7,25
0,52
0,27
0,28
0,38
0,17
0,23

5
2
5
3


Totaal ………………..

2241040

37,40

15

1999

Aantal

%

Zetels

Ingeschreven …………

Neergelegde…………..

Geldige ……………….

Blanco of ongeldige…..

7343466
6650796
6194371
456425


90,57
93,14
6,8640

Nederlands Kiescollege

 

AGALEV …………….
SP …………………….
VLD …….……………
VL. BLOK ……………
VU-ID ….…………….
CVP ………………….
VIVANT ……..………
PNPb …………………
UDDU …..……………
SOLIDE ……………..
PVDA-AE …..………

438931
550657
952116
583208
317830
913508
66397
15599
7368
7446
24150

7,09
8,89
15,37
9,42
5,13
14,75
1,07
0,25
0,12
0,12
0,39

3
4
6
4
2
6
Totaal …………………

3877210

62,60

25

Frans Kiescollege

 

ECOLO……………….
PRL-FDF...……………
PS. …………………….
PSC .……..……………
VIVANT .….………….
FN ………….………….
PJU-PDB…….…………
V.L.A.A.M.S. .…...……
PNPb ………………..…
PC …....………………..
FNB ……………………
PCN ……………………
PTB-UA ……………….

458658
654961
597890
374002
57101
92924
6372
4902
10525
21991
23382
3110
11343

7,40
10,57
9,65
6,04
0,92
1,50
0,10
0,08
0,17
0,36
0,38
0,05
0,18

3
5
4
3

Totaal …………………

2317161

37,40

15

Nouveautιs