Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Formaat oproepingsbrieven

Formaat oproepingsbrieven.

Opdat de oproepingsbrieven op de meest gemakkelijke manier door DE POST zouden kunnen uitgereikt worden, moeten ze aan de volgende voorwaarden voldoen :

1°            Oproepingsbrieven in een omslag of los verzonden

- Minimumafmetingen             :           90 x 140 mm
- Maximumafmetingen             :            120 x 235 mm
- Maximumgewicht                     :            20 gr.
- Maximumdikte              :            5 mm
- Plaats van het adres             : - evenwijdig met de grootste afmeting van de zending.
-   in een zone van 15 mm vanaf de linker-, rechter- en onderrand en 40mm vanaf de bovenrand.
-   Het adres moet het postnummer van de plaats van bestemming vermelden.

Daarnaast moeten de los verzonden zendingen voldoende stevig en volledig dicht zijn om eventuele beschadigingen te voorkomen en de behandeling te vergemakkelijken.

2°            Verzending in kaartvorm

Naast de hierboven vermelde voorwaarden, moet het papier waaruit de zendingen vervaardigd zijn voldoende stevig zijn (140 gr/m²) en moet minstens de rechterhelft van de zendingen voorbehouden worden voor het adres van de bestemmeling, de afdruk van de datumstempel en eventuele dienstaanduidingen.

___________

© FOD Binnenlandse Zaken - Directie Verkiezingen : 21/01/2003

Nouveautés