Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Digitaal verzamelen
 1. Inleiding
  1. Nieuwe wetsbepalingen en kiesagenda 2007 (pdf)
  2. Algemene toelichting over de digitale inzameling (pdf)
  3. Specifieke toelichting over de digitale inzameling (pdf)
 2. Nieuwsberichten inzake de digitale inzameling
  1. Algemeen (pdf)
  2. Voor kantonhoofdbureaus (pdf)
  3. Voor college- en kieskringhoofdbureaus (pdf)
 3. Contactendatabank van de kieshoofdbureaus (en gemeenten)
  1. Omzendbrief aan de voorzitters van de college- en kieskringhoofdbureaus (pdf)
  2. Omzendbrief aan de voorzitters van de kantonhoofdbureaus (pdf)
  3. Handleiding contactendatabank (pdf)
 4. Inzameling kandidatenlijsten door college- en kieskringhoofdbureaus
  1. Brief aan de politieke partijen (pdf)
  2. Bericht (pdf) en handleiding (pdf) aan politieke partijen inzake digitale invoering van hun kandidatenlijsten
  3. Handleiding van de digitale inzameling (pdf) van de kandidatenlijsten door de college- en kieskinghoofdbureaus
 5. Inzameling verkiezingsresultaten door de kieshoofdbureaus
  1. Omzendbrief (pdf) aan de kieshoofdbureaus (Bijlage 1 (excel), bijlage 2 (pdf) met de bijvoegsel (pdf), bijlage 3 (pdf) met de bijvoegsels in pdf 1, 2, 3, 4)
  2. Handleiding voor de kantonhoofdbureaus 1) Manueel (pdf)  2) Geautomatiseerd (pdf)
  3. Handleiding voor de college- en kieskringhoofdbureaus (pdf).
 6. Formaat F
  1. Nota (pdf)
  2. Technische toelichtingen (zip)

Nouveautés