Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Dankwoord Verkiezingen

De verkiezingen zijn voorbij.

Beste Collega’s,

De strijd is gestreden ……

Wat mij vooral opviel bij de organisatie van de verkiezingen 2007 was, hoe mooi alles was zowel op menselijk als op organisatorisch en technisch vlak.

Het was mooi op menselijk vlak omdat de kernploeg verkiezingen zich op natuurlijke wijze verbonden en gesteund wist door de collega’s van de directie generaal Instellingen en Bevolking en van de FOD Binnenlandse Zaken, door de magistraten Voorzitters van de kieshoofdbureaus, de leden van de stem- en telbureaus, de gemeentelijke ploegen, en door onze partners uit de private sector.

Een soepele en getrainde organisatie behandelde efficiënt maar bijna spelenderwijze de vele kleine en minder kleine problemen die zich stellen bij de organisatie van dergelijk massa-event voor 7.720.000 burgers-kiezers.

Het was met andere woorden een prachtige dienst ‘democratie in actie’, gebracht met perfect ‘design’.

Dit kan enkel dank zij uw inzet en groot vakmanschap.

PROFICIAT
 

Namens de Minister van Binnenlandse Zaken
De Directeur generaal Instellingen en Bevolking

Luc Vanneste

Nouveautés