Moet een volmacht worden gegeven aan een kiezer uit dezelfde kieskring?

De volmachtformulieren ACD11 en ACF9Bis vermelden dat een Belgische kiezer een volmacht kan geven aan een andere Belgische kiezer uit zijn kieskring.

De volmachtformulieren ACD11EU en ACF9BisEU vermelden dat een EU burger een volmacht kan geven aan een andere Belgische kiezer of een EU-kiezer uit de kieskring.

Artikel 147bis van het kieswetboek bepaalt dat een kiezer een volmacht kan geven aan een andere kiezer.  Met een andere kiezer wordt bedoeld een kiezer die op dezelfde kandidaten moet kunnen stemmen als een kiezer die de volmacht geeft.  Dus een kiezer binnen een zelfde kieskring.

Een EU burger kan niet op kandidaten voor de Kamer of het Vlaams Parlement stemmen. Bijgevolg kan deze kiezer geen volmacht uitoefenen voor een Belg.

Dit betekent ook dat een Belgische kiezer uit Sint-Truiden enkel een volmacht kan geven aan een andere kiezer uit de kieskring Limburg, dus niet aan een kiezer uit Brugge.

Een EU kiezer uit Sint-Truiden, kan dan wel een volmacht geven aan een andere EU kiezer uit Brugge, omdat beide kiezers op dezelfde kandidaten kunnen stemmen.