Wat als een volmachtgever niet in staat is om een volmacht te ondertekenen?

Als een kiezer niet in staat is om zelf zijn volmacht te tekenen dan kan hij toch een volmacht geven, maar enkel als op zijn identiteitskaart wordt vermeld dat hij ‘onbekwaam is verklaard om te ondertekenen'.
In dat geval zal op de volmacht moeten worden vermeld “niet in staat om te tekenen”.