Welk bewijsstuk moet iemand die op Erasmus is voorleggen als die niet kan komen stemmen?

Iemand die op Erasmus is kan per volmacht stemmen. Technisch gezien valt hij in 2 categorieën: hij kan niet stemmen o.w.v. studieredenen, en hij is in het buitenland om een andere reden dan professionele redenen.

Bijgevolg moet ofwel de onderwijsinstelling in België op het volmachtformulier attesteren, ofwel de gemeente op basis van bewijsstukken. Indien er geen bewijsstukken beschikbaar zijn, kan er een verklaring op eer worden afgelegd.

Beide mogelijkheden worden dus geaccepteerd.