Kan een minderjarige kiezer een volmacht geven voor de Europese verkiezingen van 9 juni 2024?

Artikel 30 van de wet van 23/03/1989 inzake de verkiezing van het Europees Parlement bepaalt dat de bepalingen van artikel 147bis uit het Kieswetboek (stemming per volmacht) ook van toepassing zijn op de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Volgens de wet van 23/03/1989 hebben jongeren van 16-17 jaar de hoedanigheid van kiezer. Zij hebben dus dezelfde rechten als kiezers, zoals de mogelijkheid om een volmacht te geven en uit te oefenen.

De formulieren die hiervoor kunnen worden gebruikt zijn terug te vinden op de pagina stemming bij volmacht . Daar vindt u ook alle geldige redenen om een volmacht te geven en de bewijsstukken die u nodig heeft.

Een minderjarige kiezer kan een volmacht geven aan een Belgische kiezer of een EU kiezer, maar zal zelf enkel een volmacht kunnen uitoefenen voor een andere minderjarig of Europese kiezer.